Halvard og Geir satte seg grytidlig til på trammen i kulingen for å se etter havfugl. Det ble litt avkortede økter mellom regnbygene, og kun 5 krykkje og 8 havsule i løpet av dagen. Altså fortsatt påfallende lite sjøfugl.
Dagens rødtoppfuglekonge sammen med “vanlig” fuglekonge. Den ser kanskje noe mer analyserende og morsk ut rødtoppfuglekongen sammenlignet med sin mer godskyldige og snille nordlige fetter. Nå skal man vel helst ikke legge menneskelige begreper og uttrykk til dyr og deres atferd, men likevel.
Rødtoppfuglekongen i dag var en 1k hann. Formen på tuppen av halefjærene er en god aldersindikator for både denne og vanlig fuglekonge.
I kulingen og regnet blir det uunngåelig en del innetid så jeg hentet ut alle observasjonene av rødtoppfuglekonge ved stasjonen fra Artsobs. Totalt 16 individer er ringmerket, hvorav 10 på våren og 6 på høsten, og fordelt på 10 hanner, 5 hunner og 1 ubestemt. Den første kom i 1972, og etter årtier med få observasjoner er det en påfallende økning de siste 10-15 år.

Hei,

Den varslede kulingen var ankommet da vi klokken 06 stod opp og myste mot morgenmørket, været og gradestokken (13 °C). Det regnet imidlertid ikke så Halvard satte opp nettene til og med doble fuglekonge, mens Geir rigget seg til for sjøfuglskåding så snart det lysnet tilstrekkelig. Det viste seg å bli kun et fåtall krykkje og havsule. Soloppgangen er nå først 07:22 og i retning Torbjørnskjær fyr (Anno 1872). Ikke allerede 05:20 og i retning rett nord av de særegne Søsterøyene som under oppholdet i begynnelsen av mai. Det var litt fugl i buskene på morgenkvisten, og Halvard gjorde sin daglige gode gjerning da han rundt klokken 09 ba Geir ta ut noen fugl som hadde gått i kopenettet, mens han selv tok turen til nettplassen «doble fuglekonge». Geir kom raskt tilbake med småfuglene samt et stort smil om munnen og ivrig stotrende «ny art for meg i Norge og en jeg har ventet på i mange år». Så tok han frem en nydelig rødtoppfuglekonge. Jeg vet nøyaktig hva han mente etter å ha ventet på arten selv i mer enn 40 år før Thomas få år tilbake kom inn fra runde og sa han hadde en presang til meg – en rødtoppfuglekonge. Takk til Thomas, og denne gangen var det Geirs tur til å ringmerke en av sine “høythengende” arter. Dette var rødtoppfuglekonge nummer 16 ringmerket på Store Færder, se vedlagte figur. Arten lever, som bildene viser, virkelig opp til artsnavnet ignicapilla/ignicapillus som betyr ildhår og viser til den flammende, orange toppen av hodet. Rødtoppfuglekonge ble første gang registrert i Norge på Akerøya 20.mai 1967 av vår egen Jan Michaelsen, og første hekkefunn var i Sørkedalen i Oslo i 2019. Ved stasjonen på Store Færder og ellers i Norge er det noe (20 – 30 %) flere funn på våren enn på høsten. Arten har i stor grad utvidet sitt utbredelsesområde nordover de to siste tiår drevet av klimaendringer, mye som sydlig gransanger. Fra et første hekkefunn i 1990, er det nå ca. 5000 hekkende par i Sverige. Kanskje blir utviklingen lignende i Norge i årene som kommer. Ringmerkingstotalen i dag ble kun 18 fordelt på rødtoppfuglekonge 1, trekryper 1, gjerdesmett 4, rødstrupe 4, munk 4, kjøttmeis 3 og måltrost 1. Hyggelige observasjoner i dag var 1 kvartbekkasin, 1 steinvender og 1 dvergfalk. Vi håper på morgendagen.

Vennlig hilsen

Hans E., Halvard og Geir