En flaggspett hunn har hakket og furasjert rund nettplassene «doble fuglekonge» og «blåmeis» i hele dag. Først på sisterunden kl. 18:30, da nettene ble sperret,  gikk den i nettet. Dette var flaggspett nummer 33 ringmerket siden høstsesongen startet siste uken i juli.

Hei,

Endelig en dag med svak vind og attpå til fra nord og med skyer. Det pleier å gi en del nedslag av trekkfugl når vi er i månedsskifte september/oktober. Det viste seg å slå til også. Straks nettene var åpnet og det begynte å lysne, kom store mengder av gjerdesmett, fuglekonge, rødstruper med flere sydfra. Det var bare å lukke enkelte nett med en gang og begynne å plukke fugl. Totalt ble 322 individer ringmerket (flaggspett 1, grønnfink 4, gransanger 31, gjerdesmett 111, rødstjert 1, blåmeis 2, trekryper 5, rødstrupe 41, fuglekonge 116, munk 5, sivspurv 1, svarttrost 2 og rødvingetrost 2). Hele 31 gransanger var spesielt. Hadde det vært flere ved stasjonen i dag kunne nok antallet merket blitt nesten det dobbelte. En trelerke og to lappspurv ble hørt og sett overflygende, men ellers ingen spesielle observasjoner. Det vil si helt til Halvard og Geir kom ramlende inn, som det heter i sangen, ved sekstiden og fortalte at de hadde sett skjeggmeis-hannen på Hoftøya. De rakk akkurat å komme på innsiden før regnet kom. Vi merker nå godt den kommende kulingen fra syd, så det blir garantert mye sjøfuglskåding i morgen.

Vennlig hilsen

Hans E., Halvard og Geir