Svarttrost 1k (ungfugl) hann i fortsatt kroppsmyting av juvenile fjær. Den ble ringmerket 14.08 med vekt 94,2 g og kontrollert i dag med vekt hele 114,7 g. Både ved merking og kontroll var fettverdien null. En kraftplugg godt over gjennomsnittet for svarttrost hanner på høsten. Den er med stor sannsynlighet klekket og vokst til på øya, og forhåpentligvis kommer den tilbake som hekkefugl.
Dagens besøk fra Færder nasjonalpark, fra venstre: Anne, Terje, Heidi, Hans Erik samt i front Per Espen. Det blir raskt god stemning og livlig dialog når fem godt over snittet naturinteresserte møtes i felt. En veldig hyggelig dag med mye av både fugl og vær.
Nydelige farger og komposisjon i dette bildet av lintorskemunn Linaria vulgaris og lys jordhumle Bombus lucorum i gjensidig avhengighet på Speidersletta. Det er i slike situasjoner man gjerne skulle hatt evner som impresjonistmaler med fri og virtuos penselføring. Foto: Anne Sjømæling.

Hei,

På morgenkvisten 06.00 var det NØ liten kuling, overskyet og 8 °C, dvs. klart kjøligere enn de foregående dagene. Den sterke vinden gjorde at kun nettene FK vest, DF, Triple øst, Blåmeis og Trærne kunne åpnes. Totalt 60 individer ble ringmerket (rødstrupe 21, gjerdesmett 5, fuglekonge 25, gransanger 4, rødstjert 1, munk 2 og sivspurv 2). En «solid» kontroll i dag var en svarttrost 1k hann (7684131) merket av BL 14.august. Den veide da 94,2 g med null i fettverdi. Ved kontrollen i dag var vekten hele 114,7 g, med fortsatt null fett. Dette utgjør en vektøkning  på 21,8 % i primært muskelmasse. Haftorn (1971) angir til sammenligning et snitt på 108,3 g for svarttrost hanner på høsten.  

Det var et meget hyggelig og interessant besøk i dag fra Færder nasjonalpark ved Anne Sjømæling (Nasjonalpark forvalter) og Heidi Karoline Storm (Daglig leder av besøkssentret). De ankom ca. kl. 09.00 sammen med Per Espen og Terje, og bar imponerende lite preg av den særdeles friske overfarten.  Det ble dermed direkte ut på en nett-runde der Per Espen og undertegnede viste de ulike nettplassene på standardrunden og hvordan fuglene fanges i og tas ut av nettene. Tilbake på stasjonen demonstrerte vi selve ringmerkingen, biometrimålinger og hvordan vi gjennomfører ulike typer databearbeiding. Terje viste og gikk gjennom stasjonsbygningen, det tekniske utstyret og driftsrutiner. Vi har nå en ganske flott hjemmeside med mye interessant informasjon som Terje også gikk nøye igjennom. En lunsj med bagetter, kaffe og mineralvann ble inntatt i stua til deilig varme fra den nye vedovnen. Praten gikk livlig blant annet om hvordan stasjonen kan bidra på en positiv måte til nasjonalparken og nasjonalparksenteret. Forhåpentligvis ble det formidlet at fuglestasjonen på Store Færder drives profesjonelt, herunder med omfattende databearbeiding og formidling. Besøket ble avsluttet med en tur til speidersletta og den stadig minkende myradammen med sine sverdliljer og dunkjevler. På veien tilbake oppdaget vi en nydelig lintorskemunn Linaria vulgaris som ble ivrig undersøkt av en lys jordhumle Bombus lucorum. Et vakkert bilde av begivenheten er vedlagt. En flott avslutning på en særdeles lærerik og trivelig dag.

Vennlig hilsen

Hans E.