Hei,

Det ble en vindfull dag med sammenhengende liten og full kuling fra syd og senere sydøst. Det var svakt regn frem til kl. 13.00. Ingen mulighet for nettfangst før på ettermiddagen. Kun 9 fugl ringmerket (fuglekonge 1, rødstrupe 2 og munk 6). Det var tross alt litt bedre i går ettermiddag/kveld med kun kun 4 merket (rødstrupe 2 og gjerdesmett 2). En rødstrupe merket 12.09 i høst av BL ble kontrollert, og vekten hadde “heldigvis” økt fra 14,7 g til 15,6 g. En svarttrost (1k F) merket 23.08 av HE ble også kontrollert, og vekten var i perioden økt fra 87,8 g til 99,1 g. Det er bare merket 2 grønnfink i høst så positivt da et individ plutselig hang i kopenettet, men den viste seg å være merket. Vi har nå på stasjonsmaskinen et Excel-program som umiddelbart finner kontroller så sant de er merket ved stasjonen. Programmet regner også ut estimert alder i dager og år. For grønnfinken ble resultatet at den var merket på SFOS 20.09.2021, og hadde en beregnet alder på 484 døgn/1,33år. En gulbrynsanger ble hørt ved Rogna-plassen, men senere lyd avspilling ved DF var uten resultat.

Vennlig hilsen

Hans E.

Ikke enkelt å se forskjell på adulte og juvenile/postjuv halefjær hos rødstrupe. Øverst halefjær fra dagens adulte (2k+) rødstrupe basert på adulte stordekkfjær og hånddekkfjær, mørk innside av overnebb helt frem til nebbspissen og full skalleforbening. En indikasjon på fjæralder får man gjerne best ved å se på de sentrale og de to ytre halefjær.
En adult (2k+) rødstrupe ble ringmerket i dag. En av årets ungfugler (1k) er vist til sammenligning. Ungfuglene har normalt flere juvenile stordekkfjær og alltid bare juvenile hånddekkfjær. I tillegg til fargetegninger, er en viktig alderskarakter forskjeller i fjærstruktur der de juvenile dekkfjærene er kortere og “tynnere”/”mindre robuste”. Unge rødstruper har ikke full skalleforbening i september/oktober og mørk pigmentering på innsiden av overnebbet når i løpet av første høst og vår ikke helt frem til nebbspissen.