Hauksanger hekket på Store Færder for første gang i år. Den 8/7 ble det sett en næringssøkende hunn og 2 ungfugler. I tillegg ble det hørt en syngende fugl – trolig hann.

Vi har nå hatt en god bemanning siden slutten av juli, men ringmerkingstallene har ikke vært fantastiske. Tallene er uansett bedre enn fjorårets som var et virkelig bunnår. Til og med 23/9 har vi ringmerket 1.550 fugler i høst (504 i 2021) og hittil i år 4.803 (3.490 på samme tid i 2021).

I høst har det ikke vært store trekkbevegelser til nå. Vi får håpe på litt kjøligere vær i innlandet.

Noen arter har allikevel møtt opp i godt antall.

Vi er allerede oppe i 34 flaggspett ringmerket. Det er femte beste år noensinne (111 i 2013, 62 i 1972, 50 i 1990 og 43 i 1968).

En annen art som må ha hatt en god hekkesesong er gjerdesmett. Vi har til nå ringmerket 196 fugler og det ei uke før 1. oktober. I 2021 ble det ringmerket hele 344 gjerdesmett i oktober.  Flere tidligtrekkere er merket i høyere antall i høst enn høsten 2021: vendehals 4 (1 i 2021), hagesanger 59 (25 i 2021), løvsanger 147 (38 i 2021), møller 68 (32 i 2021) og bøksanger 6 (3 i 2021).  

Blant de som trekker seinere er tallene allerede høyere nå enn høsten 2021: Munk 179 (146 i 2021) og rødstrupe 379 (375 i 2021).

Noen få arter har opptrådt i merkbart mindre antall enn normalt: grønnfink 2 ringmerket (120 høsten 2021) og blåmeis 6 (74 i 2021). Av mer uvanlige merkearter kan nevnes: sivsanger 2 (0 i 2021). Av litt uvanlige observasjoner har vi: En storfugl (røy) 31/8 (femte funn for stasjonen), 5 nattravn 6/8 til 2/9 (tre ringmerket), 1 tundralo 31/8, 1 tundrasnipe 1/9, 1-2 dvergsnipe 24/8 til 2/9, 3 funn av sotsnipe 30/ til 28/8, 1 dvergmåke 26/8, 1 storjo 26/7, 7 tyvjo 14/7 til 1/9, 1 lunde 13/7, 2 havsvale 20/8, 4 myrhauk 25/8 til 11/9, 1 perleugle 11/9, 1 grønnspett 31/7, 1 lerkefalk 8/9, 1 pirol 26-27/7 (tredje funn for stasjonen), 1 hann skjeggmeis 3/9 (tredje funn for stasjonen), 1 trelerke 31/8, 1 gulbrynsanger 22/9, minst 4 hauksanger 8-14/7 (hekkefunn) og en 1k 31/8 og 1 lappiplerke 14/9.

Perleugle ved “Plassen” 11/9. Foto: med mobiltelefon Bjørn A. Linnehol
Skjeggmeis fra Hoftøya 3/9. Foto: SFOS arkiv

Til slutt vil jeg også nevne at vi har fått tilgang på en del fuglemat for salg til medlemmene. Alle medlemmer har fått en e-post om dette og på bildet ser dere Mette, Morten og Øistein som pakker om fuglefrø.

Pakking av fuglemat i Lågendalen. Foto: Terje Axelsen

Vennlig hilsen

Terje