Opp kl 0400 og sjekka værsituasjonen. Svak Nv 5 m/s og fine observerasjoner av Jupiter med 4 måner og Orion.

Første runden fra kl 0615 ga mye fugl. Sikkert 60 fugl, mest smutter og struper. Holdt på en times tid med pellling og merking før været klarna opp blåvær og sol, vinden løyet litt, og det roet seg raskt ned. Andre runden ble således ganske rolig. Ellers utover dagen var det litt fugl i netta hver runde. De fleste fuglene ble fanget i heisnettet ved Trærne, men dagens fugl, en svartmeis, ble tatt i et nett vi ryddet mellom hyttene nedenfor Kopenettet (Kope øst) på vei opp fra båtbukta.

En tur til Speidersletta midt på dagen: Vi fant et ribb av flaggspett med ring merka 2. sept. Muligens tatt av spurvehauken Stig individkontrollerte i dag, merka 14. sept, en 1k hann.

Veldig fornøyd med de nye fugleposene, der man ser hvilke arter man fanger. Følgelig kan man lettere organisere ringmerking av mengder av fugl, hvis flere personer merker samtidig.

Dagens merking: Rødstrupe 32, Munk 10, Bokfink 1, Bjørkefink 1, Sivspurv 1, Trepiplerke 1, Fuglekonge 19, Gransanger 3, Trekryper 6, Gjerdesmett 27, Grønnsisik 1, Blåmeis 5, Svartmeis 1, Måltrost 1, Svarttrost 1, Flaggspett 1. Totalt 111.

Stig E, Tommy L, Anders H