Hei
Vær 05:00 Nø 1-2 m/s lettskyet. oppklarning sol utover dagen.
Nett oppe fra 05:00 – 14:00. Totalt merket 163 fugl. Rødstrupe 73, Fuglekonge 48, Gjerdesmett 16, Munk 16, Løvsanger 3, Rødstjert 1, Hagesanger 2, Måltrost 2, Flaggspett 1, Tårnfalk 1.
Dagens startet med å skremme opp ei perleugle v/plassen nettet. Fløy opp i rogna ved siden av og satt og så på at vi slo opp nettet!. En tårnfalk i nettet varmer oxo. Flott ettermiddagstur rund alle øyene – ingen makrell. Artslisten blir mer oppfattende når en ser og en hører 🙂 En flott dag for to tilårskommnde menn 🙂 / KP / BL