Hei

Litt mindre trøtt i dag så det blir et noe lenger innlegg i kveld.

Morgenen startet ikke sånn Yr trodde. Mye mer vind og alt for fint vær. Klokken 0600 var det NØ 8, +13, skyfritt (dessverre) nesten hele dagen.

Ringmerking i dag: fuglekonge 12, munk 7, rødstrupe 5, løvsanger 4, bjørkefink 1, gransanger 1, flaggspett 1, rødstjert, gjerdesmett 1 og trekryper 1. Totalt 34 fugler ringmerket.

Totalen i høst er nå oppe i 492 og årstotalen 3734. Vi kommer med litt oppdatering om ringmerkingen til nå i løpet av helgen.

Noen godbiter ble det også blant observasjonene. Før det ble skikkelig lyst hørte vi en flaksende lyd som minnet om en stor hønsefugl rett sør for stasjonen. Det kunne jo ikke være det!! Litt senere på dagen fant jeg ei fjær under «Kopenettet». Fjæra var helt fersk og slitt. Fjæra er fra en voksen røy! Femte funn for stasjonen. Forrige funn er fra 10. august 1982!!!!! Førti år siden. Vi prøvde lyd av tiurleik flere steder på øya etterpå uten hell.

På morgenkvisten passerte ei trelerke mot nord, masse linerler, heipiplerker og noen låvesvaler. Litt rovfugler også med spurvehauk, hønsehauk, tårnfalk, en fiskeørn mot nø og en slitt adult myrhauk hunn mot øst.

Vi spilte hauksanger rundt stasjonen og en ungfugl ble sett sittende på veien opp til brønnen, men ville ikke ned til nettene.

Vi fikk endelig skikk på vannet i dag. Det er knusktørt på øya og brønnen var tom. Heldigvis var det 300-400 liter i reservetanken som ga oss økning i brønnen fra 5 cm til 40 cm. I dag fikk vi vannpumpa til å fungere og varmtvannsberederen virker også!!! Takvannsbeholderen på sørvest er fremdeles nesten full så vi har ytterligere vann der. De melder regn til uka. Vi kan bare håpe. Tusen takk til Ragnar og Øistein for fjernhjelp til å løse problemene med vannet.

En rask runde til Hoftøya ga 5 polarsnipe, 2 steinvender og 1 myrsnipe.

I «Sværdalen» fant vi også et Pileordensbånd. Første funn for SFOS og Færder kommune.

Vi har tagget en ny fugl i dag – en bjørkefink. Håper den reiser langt og gir oss en fin tilbakemelding.

Fjær fra røy funnet under Kopenettet.
Gammel myrhauk hunn mot øst.
Pileordensbånd.
Tagget nattergal fra 30.08.2022.

Vennlig hilsen Terje, Morten, Edel og Mette