Her er dagbok for søndag 28/8, mandag 29/8 og tirsdag 30/8.

Søndag 28/8 ga hele 57 fugler ringmerket: løvsanger 28, munk 12, hagesanger 4, flaggspett 2, møller 2, rødstrupe, blåstrupe 1, gråfluesnapper 1, rødstjert 1, svarttrost 1, trepiplerke, sivsanger 1 og brunsisik 1.

Av observasjoner nevnes: 1 sotsnipe om natta, 2 heilo overflygende, 1 nattravn rundt lydkilde og 4 vintererle.

Mandag 29/8 kom vi (Morten, Mette, Edel og Terje) seint ut og kjørte litt nattravn og fanget 1 1k fugl.

Tirsdag 30/8 startet med +14 og NØ 8 m/s. Klar himmel ga ikke håp om alt for mye fugl. Vi endte allikevel opp med 53 ringmerket: fuglekonge 22, munk 10, møller 5, hagesanger 4, løvsanger 4, rødstrupe 3, flaggspett 2, rødstjert 1, grønnsisik 1 og bjørkefink 1.

Av observasjoner nevnes en hunnfarget svartrødstjert ved hytta som nokså sikkert også var der dagen før.

Vi tagget også tre fugler – 1 rødstrupe, 1 bjørkefink og 1 nattergal (som ble ringmerket 29/7 som 1k).

Terje