Tommy, Anders og Stig ankom båtbukta kl 19:31 i går, HEK dro inn tidligere på dagen og fredagen merketall var: løvsanger 5, munk 3, hagesanger 1, rødstupe 1, gråsnapper 1, sh fluesnapper 1 og trepip 1 – totalt 13 fugl.

buskskvett er kuriositet i fangsten, kun 1 stk ringmerket i 2021

Etter ankomst i går så var det opp med svalenett og full runde, så nettene i dag har vært åpne fra 00:00 til 23:59. Natten gav dessverre ingen svaler selvom optimismen var stor med skikkelig varm natt, mørke skyer og tilnærmet vindstille. Vi prøver igjen i natt. Dagens nettfangst gav 11 arter, alltid gøy med litt variasjon. Totalt 37 fugl fordelt på: gråmåke 1, fuglekonge 1, løvsanger 12, rødstjert 5, sh fluesnapper 3, rødstrupe 2, munk 5, hagesanger 5, buskskvett 1, måltrost 1 og vendehals 1. Registrerer at Kilen-gjengen har merket her 2 dager i august i år, og det er de to beste merkedagene som har vært her til nå. Kjekt å treffe på værforholdene. Ellers så har det vært vizmig med en vepsevåk over hytta, 1 dvergfalk, ca 400 linerle, 1 tyvjo og 1 nattravn i kveldinga. Tok en tur på Hoftøya og rundt øyene etter lunsj og gikk bl.a. inn følgende obser: 3 sandløper, 8 steinvender, 19 polarsnipe, 1 enkeltbekk, 26 myrsnipe og skjærpiplerka med hvitt hode ppl på Hoftøya.

Ellers begynte vannpumpa plutselig å bråke i kveldinga og krana hosta når vi skulle ta oppvasken, så tok sikringen. Får ta en tur og sjekke beholdningen i brønnen i morgen. Lite nedbør her ute trolig siste ukene.

Mvh alle 3