Høy luftfuktighet og varme bidro til en vakker soloppgang og morgensol – fotografert 05:35.

Hei,

Det var en stjerneklar natt med høy luftfuktighet og hele 17 °C kl. 05, dvs. nesten en tropenatt. Den høye luftfuktigheten og varmen bidro til en meget vakker morgensol som vist i det vedlagte bildet. Det var nærmest vindstille hele dagen og stekende sol. Det ble også i dag kun 11 individer ringmerket (løvsanger 4, møller 1, munk 3, hagesanger 2 og trekryper 1). Det var litt trekkbevegelser med 200 låvesvale, 100 linerle, 20 heipiplerke, 7 gulerle, 1 myrhauk (1k) og 1 tyvjo. Grete Sørnes ble hentet på Sandøysund kl. 09 og senere Bjørn Gokstad Thorsen og Arne Christian Gjeving kl. 12. Thorsen og Gjeving sitter begge i styret for Bess Jahres Stiftelse, som har støttet stasjonen økonomisk med flere tildelinger opp gjennom årene. De fikk en oppdatering om stasjonens organisering, drift, målsetninger og resultater. Enkelte av posterne vi nylig viste i nasjonalparksenteret under årets Færderdag var stiftet opp på uthusveggen, og særlig informasjonen om de potensielt store negative effekter av lave nivåer av vitamin B1 i Oslofjordens næringskjeder skapte interesse og diskusjon. Praten fortsatte livlig da kaffe og kaker ble inntatt. I det flotte sommerværet la vi hjemturen ca. kl. 17 forbi Knappen og Hoftøya der totalt et hundretall steinkobber ble observert. Forhåpentligvis hadde både Bjørn og Arne Christian et hyggelig og informativt dagsbesøk til Norges kanskje vakreste og “beste” fuglestasjon?

Vennlig hilsern

Terje og Hans E.