En av dagens tre årsunge løvsangere som ble ringmerket. Vi merker nesten 5 ganger så mange på vårtrekk som på høsttrekk, og det er vel et lite tankekors.
En munk kontrollert i dag viste seg å være fotografert og merket den 28.juli som en “klar” hunn. Den var nå i aktiv kroppsmyting, hadde fortsatt umytte brune hodefjær igjen, men de nye hodefjærene var svarte som hos en hann. Har ikke tidligere hørt om et slikt omfattende skifte fra brune til svarte hodefjær. Kanskje noen kjenner til dette?

Hei,

Dagen begynte 05:15 med NØ 3-4 m/s, høytliggende slørskyer på begge sider av fjorden og overraskende varmt med 15 °C. Veldig dødt i terrenget da nettene ble satt opp, og det ble kun 11 individer ringmerket (fuglekonge 3, løvsanger 3, møller 2, munk 2 og hagesanger 1). En nattergal som har lokket og holdt seg rundt hytta flere dager gikk endelig i kopenettet. Det var en 1k ringmerket 28.juli – nok en kontroll. Terje ble hentet kl. 13.00, og en båttur rundt Knappen og Hoftøya gav: 60 toppskarv, 1 steinvender, 3 polarsnipe, 1 sandløper, 2 dvergsnipe, 1 strandsnipe, 1 gluttsnipe, 10 rødstilk og ca. 150 steinkobbe. Vi testet på ettermiddagen den nye video-projektoren, og den viste seg å være svært støysvak, og med flott 4K oppløsning og farge-gjengivelse.

Vennlig hilsen

Terje og Hans E.