Hei,

Vidar Kristiansen, Jan Gunnar Slemmeli og undertegnede reiste ut til stasjonen fra Sandøysund kl. 08:00. Det blåste frisk bris 9 m/s fra SV, og etter en natt med stiv kuling fra SV var det en del sjø og sjøsprøyt på overfarten. Vidar og Jan Gunnar satte opp ny antenne til nanotag-prosjektet og koplet til batterier og solcellepanal. Arbeidet ble forstyrret av et par kraftige regnbyger, men begge antenner ble fullført og er nå aktive. Selv fortsatte jeg arbeidet med å mure igjen det gamle pipeløpet slik at den nye vedovnen etter hvert kan prøves. Vidar og Jan Gunnar ble kjørt inn ca. 13:00 i en fortsatt frisk bris. Vinden økte til kuling utover ettermiddagen med enkelte mindre regnbyger. Ingen ringmerking ble utført i dag pga for mye vind. Noen få timer med sjøfuglskåding gav kun 20-30 havsuler, 2 krykkje, 12 polarsniper samt noen titall svartbak og sildemåker. En gruppe på 10-15 havsuler holdt seg lenge rett ut for båtbukta, og stupte enkelt ganger fra stor høyde mot småmakrell eller sild nær overflaten.

Vennlig hilsen

Hans E.