Hi,

Wind and sun meant a fairly quiet day with the highlight being 2 Trane on the rocks above Blåmeis this evening.

Vind V 9m/s frisk bris 18deg C, delvis skyet 5am, sol fra 7am.

Ringmerking: Svarttrost 1, Trekryper 1, Løvsanger 7, Tornsanger 1. Totalt 10

Vizmig: Ærfugl 4, Havsule 1, Storskarv 1, Trane 2, Fiskemåke 30, Gråmåke 250, Sildemåke 50, Svartbak 30, Flaggspett 1, Vandrefalk 2, Kråke 1, Ravn 2, Låvesvale 4, Taksvale 8, Trekryper 1, Løvsanger 12, Tornsanger 1, Møller 5, Nattergal 3, Svarttrost 3, Linerle 1, Heipiplerke 9, Grønnfink 2, Pilfink 1.

Andre arter: Steinkobbe 108

Atb

Chris and Tracy