Kun 3 fugler ringmerket: 1 flaggspett, 1 hagesanger og 1 løvsanger.

Dagens beste observasjon var 16 havsuler på fjorden.

Chris og Tracy