Morgenen startet med NV-5, overskyet og +14. Regn fra 1900.

Dagens ringmerking: 2 løvsanger, 1 bøksanger, 1 gulsanger, 3 hagesanger, 3 møller og 1 brunsisik. Totalt 11 fugler ringmerket.

Totalen for høsten – 160 og for 2022 – 3402.

Ingen spesielle observasjoner denne dagen. To bilder av høsten første gulsanger og en hagesanger.

Chris og Tracy