Vind: 9 m/s fra SV, overskyet, +17 og regn 14-16.

Ringmerking tre fugler: 1 løvsanger, 1 brunsisik og 1 måltrost.

Ingen spesielle observasjoner.

Chris and Tracy