God dag med 9 m/s NV, lettskyet og +13 om morgenen.

Ringmerkingen ble ukens beste med 20 fugler av ganske god kvalitet: 1 nattravn, 2 flaggspett, 10 løvsanger, 1 bøksanger, 2 møller, 1 blåstrupe, 1 gråfluesnapper og 1 svarthvit fluesnapper. Totalen for høsten er nå oppe i 149 fugler ringmerket.

I tillegg til de ringmerkede fuglene ble det også observert 1 vendehals, 1 munk, 2 nattergal og 2 ekstra svarthvit fluesnapper.

Bildene under viser høstens første blåstrupe, nattravn og svarthvit fluesnapper.  En grei dag på øya.

Hilsen

Chris og Tracy