En ny adult (?) vendehals ble ringmerket i dag. Den viste aktiv myting/skifte av vingens mellomdekkfjær, håndsvingfjær (med fortsatt voksende P6-P9) samt av halefjær. Mytingen hos adulte vendehals skal starte med P10, og omfatter før og i starten av høsttrekket alle håndsvingfjær. Armsvingfjær mytes i all hovedsak først i vinterkvarteret. I det nedre bilde ser man at en indre og et par ytre hånddekkfjær også er mytt.
Øverst en av dagens fem adulte løvsanger som ble ringmerket. De gjenkjennes på primært hvite buk- og undre haledekkfjær, mens årsunger har en langt gulere underside. Det nedre bildet viser aktiv myting av både hånd- og armsvingfjær. Flyge-evnen er betydelig redusert med vinger i så omfattende fjærskifte, men det forhindrer åpenbart ikke aktivt trekk. Våre adulte løvsangere starter altså gjerne høsttrekket mens de fortsatt er i aktiv vingemyting.

Hei,

Dagen startet 05:00 med nordlig vind 5-7 m/s og skydekke. Vinden stilnet utover dagen før den dreide til S-SV 4-5 m/s kl. 18. Sol og klarvær fra ca. kl. 13, og det var varmt med 24 – 26 °C i skyggen det meste av dagen. Hele nettrunden var aktiv fra 05.30 – 14.00 og 17.00 – 19.00. Terje ble kjørt inn midt på dagen, via en tur rundt Knappen, Langøya og Hoftøya. Totalt 25 ble ringmerket (møller 9, bjørkefink 2, nattergal 1, kjøttmeis 1, hagesanger 1, rødstrupe 1, løvsanger 5, svarttrost 1, flaggspett 3 og vendehals 1).  Møllerne var både 1k og adulte fugler, og ikke bare hekkefugler. Bjørkefinkene var begge adulte hunner med rugeflekk, men uklart om noen av dem har hekket på øya. Nattergalen i dag var en ny årsunge (1k), og dermed er det hittil i sommer merket seks 1k og to adulte nattergal. Dagens fem løvsangere var alle adulte fugler i aktiv vingemyting. Dette er ikke hekkefugler så adulte løvsangerne starter trekket meget tidlig, og selv med kraftig myting av svingfjær (se bilde over). Flaggspettene var en adult hann, en adult hunn og en ungfugl (1k). Hannen og hunnen hang sammen i nettet, og de søkte sammen da de ble sluppet fri etter merkingen. Det var dermed trolig en flaggspett-familie som i dag gikk i nettene. To ytterligere flaggspett ble observert. Dagens vendehals var, som gårsdagens vendehals, i aktiv vinge- og halemyting. Både unge (1k) og adulte vendehals myter håndsvingfjær før og i starten av høsttrekket, men både gårsdagen og dagens vendehals hadde så langt vi kunne bedømme adulte hånddekkfjær. De var dermed begge adulte fugler. Observasjoner i dag omfattet blant annet ca. 110 toppskarv, 30 storskarv, 2 gluttsnipe, 3 sandlo, 2 polarsnipe, 4 steinvender, 2 sandløper, 1 grønnstilk, 2 strandsnipe, 1 dvergfalk og ca. 150 steinkobber på øyene Knappeskjæret, Knappen, Langøya og Hoftøya.

Vennlig hilsen

Hans Erik og Terje