Etter to dager med dårlig vær dro HEK og TAX ut til Store Færder for å starte høstsesongen. På noen spredte dager i juli var det til nå merket 9 fugler.

Vel framme på øya 1100.

De fleste netta var oppe omtrent 1400 og vi åpnet også Svingen i håp om å fange en hauksanger. Dessverre kan det se ut som om de har forlatt øya da vi hverken hørte eller så noe til fuglene som har vært på øya tidligere i sommer.

Ved 1200 tiden hadde vi ellers et av dagens høydepunkt med en pirol ved «triple». Fuglen ble hørt godt og ble trolig også sett da den forsvant over fjellet mot nordøst.

Av andre observasjoner kan nevnes 8 havsule, 2 havhest, 1 storjo, 2 polarsnipe i sommerdrakt (på nordodden) 3 tårnfalk og 1 dvergfalk.

Ringmerkingen var også spesiell med 13 fugl av 9 arter. Dagens høyeste var møller og nattergal med 3. Ellers – 1 rødstrupe, 1 grønnfink, 1 tornsanger, 1 munk, 1 vendehals, 1 løvsanger og 1 svarttrost.

Verdt å merke er at både vendehals, munk og løvsanger var adulte fugler med aktiv hale og vingemyting. De så alle nokså frynsete ut. Uansett en kjempefin start på sesongen. Under er det bilde av en ung nattergal og en gammel vendehals.

Good start to the autumn season. A Golden Oriole heard and seen and 13 birds ringed. Three Thrush Nightingale, 3 Lesser Witethroat, 1 Common Whitethroat, 1 Wryneck, 1 Robin, 1 Greenfinch, 1 Blackcap, 1 Willow Warbler and 1 Blackbrid.

HE + TAX