Returdag. Blir velvilligst plukka opp av Per Espen ved 14:00 tida.
Lett overskyet – rolige vindforhold.
Observasjoner som nevnes: tårnfalk 1, ravn 12 og løvsanger 1. Merka 1 1k møller.
Kurt