Frisk vind sørga for levelig temperatur på en dag med steikende sol fra morra til kveld. Triple fuglekonge og nettplassen før dette er rydda ferdig, men mulig noen kvister må tas når netta settes opp. Hele runda tatt i betraktning gjenstår strekket mellom Blåmeis –> Turdus og Speidersletta Ø. På en tur til toppen ble stien rydda.
Nevner følgende observasjoner; løvsanger 3, tårnfalk 1 adult F, kaie 2, havsule 1 og 4 heilo mot syd rett østafor øya. Samla for Knappen og Knappeskjær et ble det observert 57 hvilende steinkobber.
Kurt