Kom ut kl 14. Hauksanger sang ved lillehytta ved ankomst. Eneste syngende fugl. Egentlig litt greit å slippe alle nattegalene nå som vi har bikka medio juni.

Satte opp garna og kontrollerte div lokale hekkefugler. Nattergal, møller, grønnfink, heipiplerke og svarttrost.

Nymerkinger: 1 1k svarttrost, 2 1k kjøttmeis, 1 gulsanger og 1 ad fiskemåke (kope-nettet)

Hauksangeren sang hele dagen rundt hytta. Skulky og flytter seg mellom lille hytta-stasjonen-brønnen-fuglekonge vest.

På kvelden kom en havlire på pent hold. U bra!

F. Kræmer