Vi sto opp seint (0500) på grunn av værmeldingen. Regnet hadde akkurat stanset og det var grått og stille ute. Temperaturen 15+ og SV 2 og jævla mye knott. Velkommen til Store Færder i juni.

Opp med netta og de første to rundene viste vel at det ikke hadde ramla ned masse fugl i løpet av natta. Kun to løvsanger ble fanget. Begge med lite farge og mørke bein har nok lang vei ennå fram til hekkeplassen. Første lappsanger i Norge ble registrert i går 9/6 og det kan tenkes at disse seine løvsangerne skal opp og hekke ikke langt fra lappsangeren.

Stasjonen er denne våren i gang med et DNA prosjekt på gransanger og løvsanger. Det blir veldig spennende å se hvilke populasjoner av gransanger/løvsanger som passerer gjennom øya til hvilken tid. Vi har en mistanke om at disse seine løvsangerne kan være av en nordlig populasjon. Det burde være ganske logisk ettersom løvsanger i Sør-Norge nå ligger på egg eller har unger de skal mate.

Etter trekktoppen midt i mai har vi ringmerket 15 løvsanger. De ser alle ut til å avvike i farge fra våre «sydlige» fugler. Vi håper DNA prosjektet vil gi oss gode svar på dette.

I dag ringmerket vi 7 fugler: 2 løvsanger, 2 grønnsisik, 1 tornirisk hunn som veide 20 gram (må være full av egg), 1 hagesanger og 1 møller. Totalen for 2022 er nå oppe i 2230. Ingen spesielle observasjoner i dag.

Under finner dere to ekstra bilder av gårsdagens hauksanger. Jeg var litt forbannet på meg selv for at jeg ikke hadde tatt bilder av rugeflekken, men var vel så høy på å fange denne karismatiske fuglen i voksen drakt. Det er kun min andre adulte hauksanger i hånden og den første hunnen. Ikke rart man glemmer seg litt bort. Etter gjennomgang av bildene på mobiltelefonen fant jeg et bilde som sikkert var ment å vise tegningene på undersiden, men de viser jo tydelig mangel på fjær hvor rugeflekken er. I tillegg et nærbilde av den flotte fuglen.

Vennlig hilsen Terje og Morten