Tidlig opp (04:00) med SV-6 og overskyet. Ikke en fugl i netta før 05:30. Den første var en rørsanger i Kopenettet. Deretter noen løvsanger og så dagens virkelige godbit – en hunn hauksanger rett før 07:00. Ikke nok med at det var årets første på øya, så var det også årets første i Norge.

På toppen av dette hadde fuglen en stor markert rugeflekk!!!! Onsdag kveld hørte jeg 5-6 strofer av noe som lignet svært på en hauksanger, men slo det fra meg. Tanken kom selvfølgelig tilbake i dag da jeg fanget fuglen.

Resten av dagen ble ganske bra – 2 myrsanger fanget (en i Kopenettet) og 3 steinvender på Knappskjæret på vei inn for å hente Morten Brandt som blir her til i morgen.

Dagens ringmerking: løvsanger 4, myrsanger 2, rørsanger 1, hagesanger 1 og hauksanger 1. Totalt 9 fugl som gir en total for våren på 3.223 til nå.

Vi har totalt ringmerket 72 hauksanger med denne og den siste ringmerket på våren er helt tilbake til 2006. Under kommer to bilder av hauksangeren og et av den første myrsangeren.

Hilsen Terje og Morten