Endelig!!

Søndag 05.06.22 har Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) for første gang ringmerket havørn. Ett par havørn har hekket i Færder nasjonalpark minst de siste 6-7 årene. De har ikke hatt hekkesuksess hvert år. Noe som er normalt.

Oppdraget med å ringmerke ungene, også med fargeringer, ble gitt av nasjonalparkforvalteren i Færder NP i 2021. Da ungen var ganske stor i fjor valgte vi å ikke merke den dette året.

Formålet er å kunne følge bestandsutviklingen helt fra starten og om mulig få kunnskap om hvor unger produsert i nasjonalparken oppholder seg frem til voksen kjønnsmoden alder og hvor de til slutt etablerer seg. Reirtreet, på en av øyene i nasjonalparken, var i en svært stor furu med et stort reir helt i toppen, bygd på over flere år.

For å komme til ungene i reiret var det en krevende klatreøvelse, via nabotre, med bruk av klatretau, mange sikringer, to stiger hvorav den ene ble heist opp i treet og festet på en grein like under treet. Fra denne stigen var det mulig å komme opp til reirkanten å nå frem til ungene. Takket være god kunnskap om klatring og sikring fra sønn og klatreinstruktør Birk klarte Per Espen å få merket begge ungene. Tidspunktet virket ideelt og ungene var enkle å håndtere. Fargeringene på ungene er svarte og har følgende siffer og tall. Den ene ungen; N3,L1. Den andre ungen N3,L0. Den blå ringen har på N3,L1 nr 129451. Den andre har blå ring 129452.

Per Espen Fjeld

For Store Færder Ornitologiske Stasjon