6k+ heipip

Nett opp kl 0400 og har stått oppe hele dagen. Nordlig 7 på kvisten og blå himmel, og kom et par regnskurer i løpet av natten. Det har gjort sitt til at her har det virkelig vært NULL fugl. Ringmerket kun 1 munk, 1 måltrost, 1 låvesvale, 1 svarttrost og 1 brunsisik i dag. Det morsomme i fangsten må være den avbildede heipipen som ble merket her som 2k+ i 2018, og kontrollert her i fjor og i dag.

Obsa fåtalls alke, hest og sule – samt 3 hettemåke. Tømt kjøleskap for diverse mat som er left-overs fra vårsesongen. Ellers har det ikke skjedd så mye i dag bortsett fra et par turistbåter i Halvsteinhavn. Vinden snudde til sør på formiddagen i dag – så satser på et par nyankomne trekkfugler i morgen.

Stig, Anders og Tommy