Ringmerking: Tornskate 1, Løvsanger 4, Møller 1, Rødstjert 1, Munk 1, Gulsanger 4, Svarttrost 4, Ringtrost 1. Tot 17
Sørlig lett bris og overskyet, ga litt mer fugl i dag. Ringtrost er ikke vanlig i Juni.

Egil