Dagens årsart for stasjon, 2k M rosenfink

Regn i natt og på kvisten, så ut å sette opp runden kl 0445 når det var opphold. 10 arter i fangsten, usikker på tall på e div serien, da arket ble tatt med til land i dag. Men tror dette er korrekt: gulsanger 6, løvsanger 7, møller 2, grønnsisik 1, gråsnapper 1, munk 2, hagesanger 4, tornsanger 3, tornskate 1, kjernebiter 1. Kjernebiter og tornskate fanger på samme runde så det ble hyggelig for fingene.

Fredrik forlot øya kl 1230 og TNI, TLA, JFK m/sønn og AHA kom ut igjen i 15 tida. Så nå er det full hytte for første gang på mange år og storsatsing resten av helgen. Vi mente vi hadde hørt en rosenfink strofe et par ganger på kvisten i dag, og gleden var stor når den på ettermiddagen sang ved hytta.

Meldes opphold i morgen og natt, og har som alltid trua på morgen dagen. Etter ca 3000 fugl merka i vår, er det på høy tid med noe skikkelig snadder i netta snart.

Mvh

SEi m.fl.