Gråvær på mårran. Regnbyger kom og gikk frem til kl 10. Økende sv utover dagen og blåvær. Faktisk sopass frisk vind at Stig ble utsendt til Halvsteinhavn for å kontrollere at båten lå trygt.

Da vi satt opp netta kl 0330 sang 1 nattravn ved brønnen. 2 hunner av samme art svirra rundt samtidig og 1 F havna i “fuglekonge”

32 fugler fikk ring i dag. 1 nattravn, 4 løvsanger, 5 gulsanger, 1 munk. 8 hagesanger, 3 tornsanger, 3 møller, 3 rødstrupe, 4 gråfluesnapper.

Obs: 2 havhest, 1 f sivhauk, havsule 15, lunde1, krykkje 90, svalestjert 2.

Kontroll av møller ringmerket her som 2k+ 25/5 2016. Minst 7 år gammel møller. I mellomtiden kun kontollert her i 2020. Linerle rm her 10/6-21 ble sett her i dag.

Før regnet satte inn i går, gjorde vi kontrollmål på vannstanden i brønnen. Ny måling i kveld kl 20 viste en økning på 67 cm.

Småkjølig kveld og Stig fyrte opp i peisen.

Fredrik, Geir F.K og Stig