Netta opp kl 0330. Sørlig frisk bris, lettskyet. Låvesvale eneste fugl på første runden. Uvanlig fangst her. Ellers trepiplerke ringmerket blant 18 fugl totalt i dag.

Marie ble kjørt inn kl 1330 og jeg fikk Geir F. Karlsen i retur. Takk til Marie for hederlig innsats de siste ukene !

Observert: 220 ringgås, 4 havsule, 2 storlom, 2 smålom, 7 krykkje, 6 kanadagås, bergand, vepsevåk, gulerle, småspove bla.

Hele 151 steinkobbe lar seg høre.. Elles 3 admiral, gammafly, taggvingefly og div annet i lysfella. 1 stålorm årsart for oss.

Meldes østlig i natt og regn fra formiddagen. Har trua på en årsart.

Fredrik og GFK