Under årsmøtet 16. mars i år ble vedtektene våre endret med en tilføyelse til paragraf 6 om medlemskap. Den lyder nå:

§ 6. Medlemskap

Medlemskap består av tre kategorier, A-medlemskap, B-medlemskap og juniormedlemskap. Juniormedlemskap gjelder medlemmer under 18 år som skal ha redusert kontingent. B-medlemmer skal også ha redusert kontingent. Stemmerett får enhver A- og juniormedlem som er enig i foreningens formålsparagraf og som betaler medlemskontingent.

Man kan tegne livsvarig medlemskap. Medlemskapets «kontingent» skal være 15 ganger sum av til enhver tid gjeldende kontingent for A-medlem, senior.

Forrige uke fikk vi vårt første “Livsvarige medlem” og sikkert svært uventet for de fleste var det Morten Bilet. Han besøkte Hans Erik forrige uke og var så fornøyd med arbeidet vi driver at han ville støtte oss på denne måten.

Tusen takk til Morten og spørsmålet nå er hvem blir den neste?

Terje