Løvsanger utgjør hoveddelen av antall fugl som nå ringmerkes. De varierer en god del i utseende slik bildene over illustrerer. Enkelte er veldig gråe med tydelig hvit øyebrynstripe, mens andre er mer gule og med mindre distinkte hodetegninger. Vi er usikre på om det er tilfeldig variasjon eller om det er et økologisk underlag. Vi har forsøkt å presse de grå til mer spennende arter, men vingeformel med mer gjør at vi havner på løvsanger. Nå tas det undergumpfjær til DNA undersøkelser så vi får se hva resultatene av dette blir.
Veggbilde av bemanningen i dag 9.mai 2022 med øverst fra venstre Vidar Grann Hansen, Hans Erik Rulle Karlsen, Marie Chevalier og Morgane Olès. God stemning i hytta, og Marie er godt fornøyd med å være tilbake igjen. Hun blir nå stasjonsansvarlig frem til 25.mai. Vi koser oss med noen franske delikatesser som eksempelvis den kjente franske dansekjeksen Gavottes, produsert siden 1920. Photo de groupe de l’équipe de ce 9 mai.

Hei,

Vi har vært igjennom den første vårdagen med utelukkende vind fra syd-sydvest, men fortsatt kjølig. Mye klar himmel og sol fra morgen av, og så mer overskyet utover ettermiddagen og kvelden. Maria og Morgane ble hentet på Sandøysund kl. 19.00 slik at bemanningen nå har økt til fire personer (se veggbilde). Maria blir liggende frem til 25.mai. Det var lite fugl med totalt 30 ringmerket (rødstrupe 3, munk 2, grønnfink 3, sivspurv 1, bjørkefink 1, gransanger 4, løvsanger 13 og rødstjert 3). Løvsanger dominerer på merkestatistikken, og vi ser at de varierer ganske mye i farger og hodetegninger (se bilde). Årsakene leser vi oss til er mer uklare, og det ser vel ikke ut til å være noen direkte kopling til underater som trochilus og acredula. Av observasjoner varmet en dvergfalk hann som suste over hytta på vei nordover, en tårnfalk kom på ettermiddagen og et trettitall makrellterner søkte næring rett øst av nordodden. Nå håper vi det ikke blir for mye regn og vind i morgen tidlig til at ringmerking kan utføres.

Vennlig hilsen

Rulle