Den tredje juvenile grønnfinken ble fanget i nettplassen doble fuglekonge i dag. De to foregående ble fanget i nettplassen fuglekonge like ved. Dagens grønnfink-unge var så vidt flygedyktig. Den ble raskt tatt ned til stasjonen og ringmerket før den ble tatt med tilbake og plassert på en gren rett ved der den ble fanget. Grønnfink-hunnen/mammaen satt da like ved og lokket kontinuerlig. De fant hverandre veldig raskt, og for meg var nok det dagens lille høydepunkt.
Møller med juvenile halefjær øverst (dvs. en fjorårsfugl klekket i 2021), og en «gammel» møller med adulte halefjær nederst.  Det er forskjeller i halefjærenes struktur og form samt i mengde hvitt i de to ytterste halefjærene. Det er i tillegg forskjeller i irisfarge på fjorårs- og eldre fugler, vingefjær med mer. Den gamle fuglen hadde svensk ring (DC06898), og viste seg å være kontrollert tidligere på Store Færder i 2019, 2020 og i 2021.
En vakker tornirisk hann ble ringmerket idag. Den har et par uker forsynt seg av solsikkefrø på fôringsbrettet utenfor stasjonsbygningen, og gikk endelig i dag i fangstnettet. Den var tilbake på matbrettet bare få minutter etter ringmerkingen så langtidsminnet er kanskje ikke så veldig utviklet?

Hei,

Dagen startet 05.00 med NV 5-6 m/s og skyfri himmel. Det ble sol hele dagen og nesten vindstille fra kl. 12. Dermed igjen begrenset med fugl. Totalt kun 27 individer ringmerket (grønnfink 3, rødstrupe 5, munk 1, sivspurv 1, tornirisk 1, løvsanger 13, møller 2 og måltrost 1). En møller med svensk ring (RIKSMUSEUM STOCKHOLM DC06898) ble kontrollert på førsterunden. Det var en gammel fugl (3k+) med typisk adult iris og halefjær. Den ble fanget sammen med en fjorårs møller slik at alderskriterier kunne sammenlignes (se bilde). Det viser seg at mølleren med svensk ring tidligere er kontrollert på Store Færder den 25.mai og 28.juni i 2019, 26.mai 2020, 28.mai 2021 og altså nå 8.mai 2022. Den er dermed nå tilbake fra overvintring i Øst-Afrika til sin fjerde hekkesesong på Store Færder. Mølleren ble opprinnelig ringmerket den 19.mai 2019 på Nidingen i Halland på den svenske vestkysten rett syd for Gøteborg. Den ble åpenbart ringmerket på vårtrekk nordover da den bare 6 dager etter merking ble kontrollert første gang på Store Færder. Dette kan altså godt være en møller som er klekket på Store Færder, og som var på vei tilbake til sin føde-øy for å hekke. På andrerunden ble den tredje grønnfink-ungen av et tidlig kull fanget i nettplassen doble fuglekonge. Den var knapt flygedyktig, og ble raskt ringmerket og plassert tilbake. Den voksne hunnfuglen lokket da kontinuerlig, og det var spesielt å se hvordan hunnen oppførte seg da den oppdaget avkommet som hadde vært litt utenfor kontroll. Den satt tett ved ungen og lokket og pludret samtidig som den dyttet forsiktig på junior med nebbet. Man kan jo lese mye menneskelig atferd inn i dette, men litt gjensynsglede og lettelse var det åpenbart. En liten «høydare» – helt klart. Senere på dagen ble unge nummer fire og fem fra kullet ringmerket. Per Espen kom en tur på formiddagen, og fullførte klargjøringen av stien til hytta – veldig bra! Vidar GH ble hentet på Sandøysund kl. 14, så nå er vi to ved stasjonen. Vidar greide nærmest umiddelbart å fange den fullt utfargede tornirisk hannen som i et par uker har forsynt seg på fôringsbrettet uten å gå i kopenettet. Et bilde av det som må være en av Norges vakreste fugler er vedlagt.

Vennlig hilsen

Rulle