Vårens første munk (en hann) ble ringmerket allerede 23.april, men kun 9 individer er ringmerket per i dag 6.mai. Vedvarende nordlige vinder med klarvær og sol har gjort at få munk og andre arter har slått seg ned og rastet på øya. Nå ser det heldigvis ut til å bli en endring på dette i løpet av neste uke. Kanskje slår det om med varme vinder og kjempetrekk torsdag 12.mai – slik det virkelig gjorde i fjor vår.

Hei,

Det var «godvind» med S-SV ca. 3m/s og 6 varmegrader kl. 05.00, men dessverre helt skyfri himmel. Trekkfugl flyr dermed i stor grad over og forbi Store Færder i stedet for å slå seg ned og raste. Dermed kun 55 fugl ringmerket i dag (løvsanger 42, gransanger 1, møller 2, grønnfink 2, munk 3, rødstrupe 3, måltrost 1 og gråtrost 1). En grønnfink ringmerket i går og en ringmerket i dag var i juvenil drakt, dvs. årsunger. Begge ble fanget i nettplassen fuglekonge rett ved stasjonsbygningen. Etter merking fløy de rett til foreldreparet som faktisk begge dager virket å vente utenfor ringmerkingslabben. Munk ble merket med tre individer i dag, så det er forhåpentligvis starten på et mer omfattende vårtrekk. En syngende vendehals ble ny vårart, men den gikk klar av nettene. Det blåste brått opp til nesten full kuling fra SV kl. 15-18, og en liten flokk på 11 småspove ble da observert trekkende nordover ute over sjøen. En havhest og en havsule var de eneste havfugler observert i den kraftige vinden. Det fortsetter i morgen med polart lavtrykk ned over landet med snø i de nordligste fylkene, regn i Trondheim og en nordavind som vrir seg rundt kysten av Sør-Norge til V-SV vind ved Færder. Det blir dessverre begrenset med varmekjære trekkfuglarter av slike værforhold.

Vennlig hilsen

Rulle