Etter noen dager med kun observasjoner, ble vårens første  svarthvit fluesnapper ringmerket på førsterunden idag 5.mai. Fuglen er en fjorårs-hann (2k). En gammel (3k+) hann og hunn ble også merket.
Vårens gråtrost nummer seks ble ringmerket idag, en fjorårshann (2k). Bildet over viser hodefjær hos adult (3k+) gråtrost hann øverst og hos fjorårshann (2k) nederst. I tillegg til dette alderskriterium er det forskjeller i vingedekkfjær, halefjær med mer. Formen på det mørke/svarte rundt skaftet på hodefjær hos 2k hann og 3k+ hunn kan være litt utfordrende å skille, og da er det fint å kunne bruke den pc-baserte fotoguiden på stasjonen.

Hei,

Det var sterk SV-vind 9-10 m/s, 7 varmegrader og overskyet på morgenkvisten kl. 05.00. Et par av nettene måtte sperres på grunn av vinden, og heisnettet i trærne ble redusert til halv høyde. Likevel ble det merket 110 fugl idag (grønnfink 1 juv, rødstrupe 8, munk 2, møller 1, fuglekonge 1, gransanger 4, løvsanger 84, gjerdesmett 1, svarthvit fluesnapper 3, rødstjert 1, måltrost 2, svarttrost 1 og gråtrost 1). Etter at svarthvit fluesnapper har blitt observert flere dager nå, ble de første ringmerket idag. Det fortsetter også med litt trost slik at vi per idag 5.mai har ringmerket totalt 62 måltrost, 32 rødvingetrost, 6 gråtrost, 1 ringtrost, 1 duetrost og hele 380 svarttrost. Av svarttrostene er 193 hanner og 187 hunner. Med den bevisst tidlige sesongstarten i år har vi for første gang på 2000-tallet fått med hoveddelen av det tidlige vårtrekket av svarttrost hanner, og dermed også fått en kjønnsfordeling veldig nær 50 %. Tidligere vårsesonger har vi hatt en klar overvekt av hunner. Det samme er forøvrig forholdet for fuglekonge, der vi denne våren for første gang har en svak overvekt av hanner. Mars blir nok en populær ringmerkingsmåned heretter. Dessverre kom solen allerede på andrerunden idag så nedslaget av trekkende fugl stanset, og fangsten av fugl i nettene stoppet ganske brått opp. Faktisk var 89 fugl ringmerket, målt og prøvetatt for DNA før kl. 09.00, og etter dette ble det nesten som vanlig de siste ukene mange tomme nettrunder.  Av sjøfugl idag var: 11 havhest, 24 havsule, 23 krykkje, 1 lunde og 4 lomvi. En gråhegre holdt seg i båtbukta store deler av dagen, og det har vært noe trekk av låvesvale (ca. 40). I morgen meldes det om fortsatt S-SV og noe varmere. Hvis det blir skydekke litt utover dagen, så blir det forhåpentligvis en del fugl.

Vennlig hilsen

Rulle