Svalestjert (Papilio machaon) er en stor og flott dagsommerfugl som nesten kan regnes som en karakterart for Østlandet og skjærgården (foto Morten Bilet). Den overvintrer som puppe, og flygetiden regnes hos oss å være fra mai-juli. Vi hadde dermed en forholdsvis tidlig observasjon av arten. Ganske typisk var det også at den holdt til på toppen av øya. Svalestjerter samles typisk på slike områder for kurtise og parring.
Under takseringsrunden med båt kl. 14 – 15 var det en rekke steinkobbe som lå å solte seg på blant annet Knappeskjæret (foto Morten Bilet). Totalt ble ca. 70 individer observert. Antallet toppskarv ble anslått til minimum 250, og det er kanskje rekord? Tydelig at den arten fortsetter å øke i antall, så det blir spennende å se hvor mange par som hekker denne sommeren.

Hei,

Klokken 05.00 var det idag NØ 5 m/s og helt skyfritt. Det løyet helt kl. 12.00 -15.00 for så å øke til SV 4-5 m/s utover ettermiddagen og kvelden. I hele dag var det intens sol og varmt. Det var kun 1 fugl, en fuglekonge hunn, på førsterunden, og totalt kun 6 fugl ble idag merket (løvsanger 2, gransanger 1, fuglekonge 1 og måltrost 2). Dagens høydepunkt var nok en svalestjert på toppen av øya, og som Morten Bilet fikk et fint bilde av (se over). Møller ble også ny vår-art idag. Den sang hele dagen mellom triple og trærne og unngikk elegant nettene. Det må være en av hekkefuglene som er kommet tilbake. Den første syngende heipiplerken ble observert på søndag, og i dag var det fire territorielle par. Det er fortsatt få. En ny gjøk ble også observert. Morten ble kjørt inn kl. 14.00, og i det gode været ble turen lagt rundt forbi Knappeskjæret, Knappen, Tristein og Færder Fyr, Langøya og Hoftøya. Vi forsøkte en ny full telling av antall toppskarv i Færder-øygruppen, og kom til minimum 250 individer. Øvrige observasjoner var blant annet 12 makrellterne, ca. 40 teist, 3 havelle og ca. 400 ærfugl. Brukte ettermiddagen til å skifte ut fem eldre nett med nye slik at hele standardrunden nå har friske og gode nett. Det meldes endelig om en morgendag med SV vind og skydekke. På nyhetene idag ble det også nevnt at vi i år har tørreste mars og april på 140 år i Sør-Norge. Det merkes veldig godt på hele øya, så forhåpentligvis kommer det snart noen lavtrykk med regn.

Vennlig hilsen

Rulle