Båtbukta på Store Færder har i år sterkt preg av organisk forurensing med påvekst på tare og tang av hurtigvoksende trådalger (lurv), godt synlig på bildet. Manglende nitrogenrensing av avløpsvann og overrenning av urenset kloakk rett ut fjorden er viktige faktorer.  Ganske utrolig at man de siste tiår har forvaltet en så viktig friluftsfjord så dårlig. Dertil kommer en veldig mangelfull fiskeriforvaltning.
Påvekst av trådalger (lurv) på ulike arter av brunalger. Den grønne havsalaten var foreløpig «ren», men vil over tid bukke under av mangel på lys.
Den ytre delen av båtbukta ser på avstand ren og frisk ut med sitt mangfold av tang- og tarearter, men nærmere ettersyn viser stor grad av påvekst på blant annet de sårbare sukkertarene.

Hei,

Det ble enda en morgen 05.00 med kald NØ og kun 4 varmegrader. Det var skyet, og vindstyrke ca. 6 m/s. Dette holdt seg til ca. kl. 13.00 da det begynte å løye betraktelig samtidig som solen kom frem. En båttur rundt Knappen, Langøya og Hoftøya gav blant annet 12 havelle, 200+ toppskarv, 66 storkobbe på land pluss flere i sjøen, ca. 250 ærfugl, et tyvetall teist og 3 steinvender. Totalt ble det i dag ringmerket 56 fugl (rødstrupe 6, grønnfink 2, munk 1, løvsanger 38, gransanger 5, rødstjert 1, brunsisik 1 og måltrost 2). Når båten ble tatt ut av båtbukta var det påfallende mye «slimete» trådalger (lurv) særlig innerst i bukta, men også lenger ute. Noen bilder er vedlagt. Dette gjenspeiler veldig tydelig at Oslofjorden nå lider av kraftig organisk overgjødsling. Fisker Odd A. Sørensen kan i så måte fortelle om vanskelige tilstander i Fredrikstad kommune med årlig avrenning av millioner av liter urenset kloakk til fjorden. Tilsvarende forhold er kjent fra andre områder. Et krafttak må til, og da holder det ikke med noen titalls millioner – det trengs milliarder. Det er enkle forhold å ivareta. Fjorden har i en årrekke slitt med urenset avrenning fra avløp, en svært mangelfull fiskeriforvaltning og en temperaturøkning. Urenset avrenning fra avløp og overgjødsling av fjorden er den viktigste faktoren, og den mest kostbare å rette opp. I mer enn 20 år har blåskjellforekomstene sunket, og småtorsk fiskes opp mager og med ødelagt lever. Dette er velkjente tegn beskrevet blant annet fra Østersjøen der overgjødsling er vist å påvirke konkurranseforholdene mellom bakterier i sjøen på en slik måte at avgjørende vitaminproduserende bakterier utkonkurreres. Dette førte til vitaminmangel i næringskjedene, blant annet for det kritisk viktige vitamin B1. Effektene var mangelfull reproduksjon og død hos blant annet fisk, bløtdyr og sjøfugl. Dette er nå nylig vist å være en nøkkelfaktor også i Oslofjorden. Da er en grense virkelig nådd, og heldigvis er en rekke kommuner og politiske partier nå på banen og forhåpentligvis også på ballen. Da vil vi kanskje om noen år kunne fiske i fjorden igjen, og oppleve makrellterner som mater sine unger med et overflod av kystbrisling. Slik var det på faktisk i stor grad på på slutten av 1960-tallet da jeg selv som guttunge 2-3 dager i uken rodde ut i Nøtterøy-skjærgården etter fisk til middagen.

Vennlig hilsen

Rulle