Årets første rødstjert ble merket idag. Det store hvite panneområde og den nesten rent svarte strupen viser at det er en 3k+ hann. Det rimer bra da de gamle hannene trekker tidligst på våren fulgt av fjorårshanner (2k) og gamle hunner mens fjorårshunnene ankommer senest. For mer om arten se: https://www.storeferder.no/trekkforskyvning-roslashdstjert.html
Et bilde av vingedekkfjærene til dagens rødstjert, og litt for de spesielt interesserte. Vi ser at det er en 3k+ hann på de grå kantsidene på stordekkfjærene, smådekkfjærene og mellomdekkfjærene. Alle disse har typisk små gråbrunlige tipper, som gjerne slites bort.

Hei,

Dagen startet for min del som vanlig 05.00, og igjen med kald vind fra NØ styrke 4-5 m/s. Det var tett skydekke frem til ca. kl. 16 da det sprakk opp og etter hvert ble klar himmel og sol over fjorden og Store Færder. Vinden spaknet utover dagen til 1-3 m/s fra NØ, og det virket å kunne bli en god dag for fugl. Det ble det dessverre ikke, og kun 28 ble ringmerket (rødstrupe 3, gjerdesmett 2, fuglekonge 1, gransanger 5, løvsanger 13, svarttrost 1, brunsisik 1, gråsisik 1 og rødstjert 1). Årets førte rødstjert ble altså fanget idag, og typisk var dette en flott 3k+ hann (se bilder).  Den ene av sisikene som ble merket var helt grå (helt uten brunt) så den ble vurdert til gråsisik. Den lå imidlertid sammen med en brunsisik i nettet, og de var helt klart et par.  Etter ringmerking ble de sluppet samtidig på trammen, og de holdt da tett sammen i rask flukt nordover. Enten var begge brunsisik, eller så krysser disse «artene». Ingen spesielle observasjoner idag, ut over at falken på formiddagen over speidersletta og nordodden hadde noen flotte jaktoppvisninger etter småtrost, den ene av ringduene! og faktisk også et utslag mot en fiskemåke. Det ble dog ingen jaktlykke – for falken.

Vennlig hilsen

Rulle