Årets første ringmerkede trepiplerke hadde to store flått (skogflått) tett ved trommehinnen. De ble fjernet ved hjelp av lupe og spesialpinsett. Flåtten må ha sittet på fuglen noen dager så de ble lagt på sprit for senere analyser. 

Hei,

Et kraftig polart lavtrykk sendte i natt og store deler av dagen kalde nordlige vinder ned over hele Skandinavia, Nordsjøen og Skagerak. Tirsdagen startet derfor 05.00 med nordlig vind 9-10 m/s og kun 2°C. Det lille positive var et tett skydekke. Litt overraskende ble det 16 fugl på førsterunden med 10 rødstrupe, 1 gjerdesmett og 5 småtrost. Kopenettet var sperret pga. vinden, men de øvrige nettene kunne være aktive. Det forble sterk vind frem til kl. 12 da det begynte å løye litt ned mot 4-5 m/s kl. 17. Utover dagen forble det overskyet, og det var et svakt sig av løvsanger, gransanger og rødstruper. Årets første ringmerkede sivspurv og trepiplerke kom idag. Trepiplerken hadde to store flått tett ved trommehinnen ( se foto). Disse ble fjernet og lagt på sprit. Totalt antall ringmerket ble 80 (løvsanger 28, gransanger 13, rødstrupe 26, gjerdesmett 3, sivspurv 1, trepiplerke 1, svarttrost 1, måltrost 4 og rødvingetrost 3). Solen tittet frem ved 18-tiden, og klarværet ser dessverre ut til å være tilbake.

Vennlig hilsen

Rulle