Siden antall fugl fanget og ringmerket har vært lavt de siste dagene, tenkte jeg det kanskje var litt trøst å finne i at det har vært verre før? Dermed litt titt i tidligere data. Grafen over viser totalt antall individer ringmerket på vårdagene 1.mars til 30.juni i årene 1970-79 og årene 2010-19. Det er jevnt stigende totalantall frem til ca. 20.mai, og det går en del opp og ned. I perioden 1970-79 varierte antall ringmerkede den 24.april fra 332 i 1977 til 0 i 1973 og gjennomsnittet var 50 individer merket. Dagens 2 fugl er altså ikke dårlig-rekord, men også veldig langt fra snittet i den aktuelle tiårsperioden.

Hei,

Dagen startet med liten kuling (11-12 m/s) fra NØ, enkelte byger med yr og tung sjø. Førsterunden gav 1 måltrost, og alle nett ble sperret pga av vinden. Det løyet utover dagen, slik at alle nett igjen  kunne åpnes kl. 12. Videre utover dagen falt vinden helt, og det ble klar himmel og sol. I løpet av dagen fra 12-22 ble det kun fanget 1 gransanger slik at ringmerkingen idag bare ble 2 individer. Utrolig lite alle forhold tatt i betraktning. Med lite fugl de siste dagene tenkte Jeg at det kanskje er slik at jeg har valgt en periode av våren med generelt lite fugl? Fant derfor frem data og undersøkte hvor mange fugl vi har ringmerket på de ulike vårdagene i perioden 1970-1979 og i perioden 2010-2019. Svaret ble at det 24.april i snitt ble ringmerket 50 individer i 1970-79 og i snitt 8 fugl i 2010-19. I årene 1970-79 var ringmerkingsantallene den 24.april de ulike enkeltår henholdsvis: 16, 2, 0, 35, 16, 32, 332, 6 og 64. Det var altså like få merket 24.april 1972 og ingen merket denne dato i 1973. Rekorden var 332 i 1977. Vet vel ikke om dette gjør det noe bedre, men det har i alle fall vært dårligere 24.april-merkedager tidligere. Selv på det forjettede 1970-tallet. Satser på prosentvis stor økning i ringmerkingstallene i morgen.

Vennlig hilsen

Rulle