Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) er en stor og lett kjennelig dagsommerfugl innen familien flikvinger. Den overvintrer som voksen, på samme måte som eksempelvis sitronsommerfugl, neslesommerfugl med flere, og har dermed en tidlig flygetid (vandringstid) fra mars/april til mai på våren. Den er svært uvanlig på Store Færder, så det var spennende å oppdage den med sol-utslåtte vinger på en stein ved nettplassen doble fuglekonge. De har svært godt syn, og den tok umiddelbart av da jeg forsøkte å nærme meg. Bildet fra Wikipedia – https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8rgek%C3%A5pe.

Hei,

Det ble en ny solrik dag med til dels sterk vind fra NØ, og dermed lite fugl. Kun 9 individer ringmerket (rødstrupe 1, munk 1, gransanger 4, løvsanger 2, måltrost 1).  Det meldes dessverre om mye og sterke nordlige vinder i hele kommende uke, mens også korte perioder med skyet vær og vind fra SV. Det ser dermed ut til å bli en mager uke rent fuglemessig, men vi får se. Kanskje burde man vært i Spania? Tyrkerduen fra i går var fortsatt tilstede ved nettplassen Svingen. Der er arten ifølge Terje også observert tidligere år, så kanskje kan det i år bli hekking av både ring- og tyrkerdue? Det mest spennende forøvrig var en vakker sørgekåpe som satt med utslåtte vinger på en stein ved nettplassen doble fuglekonge. Det er noen overvintrede sitronsommerfugler og neslesommerfugler på øya, men sørgekåpe er langt mer sjelden på Store Færder og ytterst i skjærgården generelt. Sørgekåpe har, som de øvrige nevnte artene, en tidlig vandreperiode fra mars/april så den har nok blitt ført med vinden, og kanskje følt av at den nå massive blomstringen av selje (Salix caprea) på øya er grunn nok til et opphold.

Vennlig hilsen

Rulle