Hans Erik kom ut i havbleike 1630 og fangsten resten av dagen ble: svarttrost1, rødvingetrost 1, måltrost 1, rødstrupe 2, gransanger 1 og fuglekonge 1. Totalt 7 fugl.

Håper på bedre resultat torsdag.

Terje for Hans Erik