Da har Chris forlatt landet og er vel hjemme i England. Vårsesongen ser bra ut så langt med 1452 fugler ringmerket siden 9. mars. Hele 41 ringmerkingsdager så langt. Fjorten av dagene har gitt 10 eller færre merkede fugler, fire med null. De resterende 27 dagene har et snitt på 52 fugler pr dag, noe som er en behagelig ringmerkingsdag.

Været har svingt fra bitende kaldt til nesten sommervarme siste dagen. Mye ved har gått med for å holde varme i stasjonen.

Av observasjoner må det nevnes at Chris ganske sikkert hadde en hubro siste kvelden. Det var i ferd med å bli mørkt da ei kjempesvær ugle gled mot nord på østsiden av stasjonen langs kanten av fjellet. Chris lager en beskrivelse og hvis den blir godkjent er det første funn for stasjonen.

Ringmerkingen er som tidligere skrevet bra. Blant de med høyest antall finner vi svarttrost med 361 (Hele året: 2021 – 211/2020 – 103/2020 – 174), rødstrupe med 357, fuglekonge med 244 og gjerdesmett med 150. Videre bra tall for bokfink (66), brunsisik (60), jernspurv (39), gransanger (36) måltrost (31) og rødvingetrost (30). Av litt mindre vanlige arter, alle med en fugl ringmerket, kan nevnes ringdue, tårnfalk, hornugle, duetrost, ringtrost og pilfink.

Chris’ siste dag. To glade gutter med hender og poser fulle av rødstruper.

Nå er Hans Erik installert og tar over arbeidet.

Terje