Siste dag for Chris startet bra med tåke og lite vind. Rimelig bra med fugl og hjelpen (Morten og Terje) ankom litt ut på morgenen. En fin dag endte med 150 ringmerket, beste dag for Chris denne gangen.

Ringmerket: rødstrupe 85, gjerdesmett 21, gransanger 15, jernspurv 7, svarttrost 5, måltrost 4, rødvingetrost 3, fuglekonge 3, bokfink 3, bjørkefink 2, gråtrost 1 og munk 1.

Totalen for våren er da oppe i 1452. Det er akkurat samme antall vi hadde 10/5-2021 og 14/5-2020. Det tegner til å bli en god vårsesong hvis vi får normalt tilsig i ukene som kommer.

På grunn av godt med fugl ble det ikke mye observasjoner på morgenen. Blant de få spesielle observasjonene må nevnes 1 heilo som fløy over og 1 stillits som var nede på foringa. Ellers mest bevegelse i busker og kratt som ringmerkingstallene viser.

Chris har allerede landet i Manchester, men han og Tracy kommer tilbake i august for å starte høstsesongen.

En av dagens to ringmerkede bjørkefinker.

Terje