Take, lett bris 4m/s NV, 4deg C


Dagens merking: Rugde 1, Gjerdesmett 7, Fuglekonge 3, Gransanger 7, Rødstrupe 15, Svarttrost 7, Måltrost 9, Jernspurv 7, Bokfink 1, Bjørkefink 5. Totalt 62

Totalt i 2022: 1302 ringmerket.


VizMig: Grågås 2, Hvitkinngås 2, Ærfugle 90, Storskarv 9, Toppskarv 3, Spurvehauk 2, Tjeld 4, Rugde 1, Gråmåke 38, Svartbak 19, Kråke 16, Ravn 2, Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 20, Fuglekonge 10, Gransanger 7, Rødstrupe 30, Svarttrost 40, Gråtrost 1, Måltrost 20, Linerle 8, Heipiplerke 2, Bokfink 2, Bjørkefink 10, Grønnfink 20, Brunsisik 7, Tornirisk 3.

Chris