Sol, later bris 6m/s NØ, 4deg C


Dagens merking: Gjerdesmett 7, Gransanger 1, Rødstrupe 20, Svarttrost 2, Måltrost 2, Brunsisik 2, Tornirisk 1. Totalt 35


VizMig: Grågås 11, Hvitkinngås 2, Ærfugl 186, Siland 5, Storskarv 59, ,Toppskarv 2, Musvåk 1, Tjeld 4, Lomvi 1, Fiskemåke 20, Gråmåke 91, Svartbak 25, Kråke 3  Ravn 2, Sanglerke 2, Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 20, Fuglekonge 15, Gransanger 1, Rødstrupe 40, Svarttrost 25, Rødvingetrost 1, Måltrost 2, Vintererle 1, Linerle 3, Heipiplerke 5, Bokfink 2, Grønnfink 20, Brunsisik 2, Stillits 1, Tornirisk 2


Steinkobbe 18, Sitronsommfugl 7, Dagpåfugløye 1, Neslesommerfugl 1

Morten og Terje ute for å jobbe med ulike oppdrag. Kanonvær og begge fornøyd.

Hilsen Chris, Morten og Terje