Overskyet, vind Ø, 4m/s lett bris, 5deg C


Dagens merking: Fuglekonge 59, Rødstrupe 38, Ringtrost 1, Svarttrost 1, Rødvingetrost 1, Måltrost 1, Brunsisik 1.Totalt 102


VizMig: Grågås 2, Ærfugl 45, Storskarv 1, Havørn 1, Tjeld 2, Fiskemåke 1, Gråmåke 26, Svartbak 2, Kråke 1, Ravn 2, Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 1, Fuglekonge 80, Rødstrupe 48, Ringtrost 1, Svarttrost 14, Rødvingetrost 1, Måltrost 1, Linerle 2, Bokfink 1, Grønnfink 20, Brunsisik 1, Tornirisk 2.
The rain hasn’t helped with the sightings.

All the best Chris