Sol, lett bris 5m/s NV turning SV, 3deg C

Dagens merking: Rødstrupe 1, Svarttrost 5, Gråtrost 1, Brunsisik 3. Totalt 10.

Med dagens 5 svarttrost passerte vi 300 ringmerket i år (302) noe som allerede er niende høyeste antall noe år. Høyeste antall noe år er 458 i 1979. Etter 1981 har vi kun ringmerket mer enn 300 svarttrost i 2 år; 2008 med 380 og 2013 med 350.

VizMig: Grågås 11, Stokkand 2, Ærfugl 170, Storskarv 4, Tjeld 5, Fiskemåke 12, Gråmåke 130, Svartbak 13, Ringdue 1, Kaie 1, Kråke 5, Ravn 2, Blåmeis 2, Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 3, Rødstrupe 3, Svarttrost 30, Gråtrost 1, Linerle 1, Heipiplerke 4, Trepiplerke 1, Bokfink 2, Grønnfink 20, Tornirisk 2.

Steinkobbe 46, Sitronsommfugl 2.

Chris og Terje