Overskyet, NV frisk bris, 8m/s

Dagens merking Måltrost 1

Vizmig: Grågås 7, Gravand 2, Ærfugl 163, Storskarv 10  Toppskarv 5, Havørn 2, Tjeld 4, Gråmåke 48, Svartbak14, Vandrefalk 1, Kråke 5, Ravn 2, Blåmeis 2  Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 1, Fuglekonge 1, Rødstrupe 2, Svarttrost 11, Måltrost 1, Linerle 1, Bokfink 2, Grønnfink 20, Tornirisk 2. Steinkobbe 53, Sitronsommfugl – definitely 1 but 3 sightings through day. Plus another sommerfugler I can’t find in the book.

Thanks

Chris